Personenrecht, familierecht en erfrecht

Personenrecht, familierecht en erfrecht regelen uw leven, van uw geboorte tot uw overlijden. Deze takken van het recht gaan over de relatie tussen mensen.


Heeft u vragen over trouwen of samenwonen, echtscheiding, kinderen, afstamming, een erfenis of de bekwaamheid van personen?  Advocate Julie Van Den Bergh te Antwerpen, gespecialiseerd in personenrecht, familierecht en erfrecht, staat u bij met zaken over:

 • trouwen of samenwonen

  • Kiest u voor een huwelijk of gaat u samenwonen? Wat zijn de voor- en nadelen?

  • Uw relatie maakt een crisis door. Welke tijdelijke maatregelen zijn er mogelijk?

  • U wil scheiden. Is een echtscheiding bij onderlinge toestemming haalbaar?

  • Wat is een correcte alimentatieregeling? En wat doet u als uw ex-partner niet betaalt?

  • Welke verblijfsregeling is de beste voor uw kinderen?

  • Wat zegt de wet over persoonlijke en gemeenschappelijke schulden?

  • U kreeg geld van uw ouders voor de aankoop van uw huis. Hoe kan u dat recupereren na een echtscheiding?

 • afstamming

  • U wil een kind erkennen. Hoe doet u dat, en wat zijn de gevolgen?

  • U wil het vaderschap van een kind ontkennen. Hoe verloopt de procedure?

  • Wat zijn uw rechten en plichten als voogd?

 • bekwaamheid

  • Uw partner, vader, moeder of kind kan niet voor zichzelf of zijn goederen zorgen. Er wordt een voorlopig bewindvoerder aangesteld. Hoe gebeurt dat, wat kan die wel en niet doen?

 • erfenis

  • Wat erft uw partner als u overlijdt?

  • U bent hertrouwd. Wat erven de kinderen uit uw vorig huwelijk?

  • Kan u een aparte erfregeling treffen voor een kind dat speciale zorg nodig heeft?

  • U heeft een discussie met uw familie over de erfenis. Wat zijn uw mogelijkheden?

 

Bent u op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in personenrecht, familierecht en erfrecht? Contacteer Mr. Julie Van Den Bergh.